Czynniki wyznaczające atrakcyjność inwestycyjną gminy

Czynniki wyznaczające atrakcyjność inwestycyjną gminy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Czynniki wyznaczające atrakcyjność inwestycyjną gminy

Na decyzje lokacyjne inwestorów mają wpływ trzy grupy czynników:

STYMULANTY- pobudzają inwestorów do lokowania kapitału w danym miejscu

DESTYMULANTY- zniechęcają do inwestowania

NOMINANTY – to czynniki, które nie są przez inwestorów brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji lokacyjnych. (Ponieważ nie wpływają na powodzenie inwestycji, lub przy każdym rozpatrywanym wariancie działają w takim samym kierunku i z taką samą siłą. Dlatego stają się czynnikami nieistotnymi dla danej decyzji lokacyjnej.)

Do poszczególnych grup czynników możemy przykładowo zaliczyć:

STYMULANTY:

– zaplecze przemysłowe (głównie duża liczba dostawców i wysoko rozwinięta konkurencja)

– zasoby i kwalifikacje siły roboczej

– wysoka chłonność lokalnego rynku (chłonność rynku zapewnia zbyt towarów i usług)

– rozwinięta infrastruktura rynkowa i transportowa (siec dróg, telekomunikacja, porty lotnicze i promowe; bardzo ważny jest rozwinięty system bankowy)

– jasność i stabilność przepisów stanowionych przez gminy (przepisy podatkowe, klarowny system ulg i zachęt podatkowych, plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju gmin itp.)

DESTYMULANTY:

– wysoka stopa bezrobocia (jest do destymulantów zaliczona przykładowo, gdyż dla dużych inwestorów może być gwarancją dużego zasobu taniej siły roboczej. Z drugiej strony spadek zatrudnienia pociąga za sobą obniżenie siły nabywczej na danym obszarze i spadek popytu na dobra i usługi. Dlatego ten czynnik jest indywidualnie rozpatrywany przez poszczególnych inwestorów.)

– przestępczość (zwykle zjawisko to jest skutkiem długotrwałego, masowego bezrobocia. Stanowi psychologiczny bodziec do rezygnacji z danej lokacji inwestycji.)

– brak kompatybilności legislacji między krajami importującymi i eksportującymi (powoduje duże wydłużenie i utrudnienie procesu inwestycji nie tylko na etapie jej wprowadzania ale również w czasie jej realizacji. Ponadto dążenie do globalizacji większości gospodarek światowych powoduje częste zmiany takich niekompatybilnych przepisów, co wymaga od inwestora dużej elastyczności i czujności.)

– degradacja środowiska naturalnego (Jest czynnikiem szczególnie zniechęcającym dla inwestorów, którzy alokują swój kapitał w branżach spożywczych i im podobnych.)

– trudności ze znalezieniem lokalu (Ograniczona dostępność może zadecydować o niepowodzeniu działalności usługowej. Ze względu na dużą kapitałochłonność nieruchomości znalezienie odpowiedniego lokalu jest również bardzo ważne dla inwestorów.)

– ceny ziemi (Związana np. z inwestycjami w nieruchomości)

– okres załatwiania formalności ( Sprawność działania należy do najbardziej istotnych czynników sukcesu.)

– częste zmiany w przepisach ustanawianych przez gminy

Pozostałe wpisy o budownictwie oraz architekturze:

About the author