Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości zabytkowych

Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości zabytkowych

Kredyty hipoteczne udzielane są przede wszystkim przez banki na zakup, budowę, nadbudowę, przebudowę, rozbudowę modernizację, adaptacje bądź remont nieruchomości mieszkalnych, użytkowych i komercyjnych. Kredytobiorcami mogą być zarówno klienci indywidualni, posiadający zdolność kredytową jak i przedsiębiorcy, inwestorzy instytucjonalni, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki budżetowe, jednostki samorządowe oraz inne podmioty. Podstawowym zabezpieczeniem tego rodzaju kredytów jest hipoteka ustanowiona na kredytowanej bądź innej nieruchomości. Oprocentowanie i warunki kredytów hipotecznych są obecnie coraz korzystniejsze ze względu na dużą konkurencję banków.

Specyfiką nieruchomości zabytkowych jest ich kapitałochłonność, a także w przypadku polskich realiów niejednokrotnie skomplikowana sytuacja własnościowa. Wspomniane cechy mają z pewnością wpływ na możliwość uzyskania kredytu, jego warunki oraz wysokość. Jednak sam fakt zabytkowości nieruchomości nie dyskwalifikuje jej z procesu kredytowego. Banki mają najczęściej do czynienia z nieruchomościami zabytkowymi w przypadku ubiegania się o kredyty przez inwestorów na zakup i odnowienie zabytkowych kamienic w centrum miast, przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty fasad i klatek schodowych zabytkowych budynków mieszkalnych, a także przez przedsiębiorców, których specyfika działalności (hotele, pensjonaty, reprezentacyjne siedziby firm itp.) wiąże się z wolą inwestowania środków finansowych w ten typ nieruchomości.

Banki coraz częściej finansują inwestycje związane z zakupem, odnowieniem i adaptacją nieruchomości zabytkowych ze względu na deficyt terenów inwestycyjnych szczególnie w centrum dużych miast. Zarówno deweloperzy mieszkaniowi jak i podmioty gospodarcze inwestujące w nieruchomości komercyjne adaptują nieruchomości o charakterze zabytkowym na swoje potrzeby, wykorzystując środki z kredytów. Szczególnie ciekawe rewitalizacyjne przedsięwzięcia inwestycyjne prowadzi się obecnie w Łodzi i Poznaniu.

Banki proponują również pomoc finansową na rewitalizację starych i zabytkowych obszarów miejskich (zabytków nieruchomych, obszarów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych itp.) jednostkom samorządu terytorialnego. Długoterminowe finansowanie kredytem realizacji programów rewitalizacyjnych może pozwolić samorządom na odzyskanie cennych terenów oraz zapewnienie rozwoju określonego obszaru dawnych dzielnic miejskich, terenów poprzemysłowych czy powojskowych.

Pozostałe wpisy o budownictwie oraz architekturze:

About the author