Sponsoring oraz mecenat jako źródła finansowania nieruchomości zabytkowych

Sponsoring oraz mecenat jako źródła finansowania nieruchomości zabytkowych

Sponsoring i mecenat to dwie dosyć popularne formy wsparcia finansowego rewaloryzacji zabytków nieruchomych. Różnica pomiędzy instrumentami jest w rzeczywistości mało widoczna. Mecenat z definicji działanie bezinteresowne, polega na otoczeniu opieką lub wsparciu finansowym danego przedsięwzięcia bądź osoby. Natomiast sponsoring zakłada otrzymanie konkretnych świadczeń promocyjnych, ustalonych w tzw. umowie sponsorskiej w zamian za udzieloną pomoc finansową czy materialną. Mimo wszystko zarówno mecenat jak i sponsoring nadają z jednej strony prestiżu podmiotowi-darczyńcy oraz z drugiej strony szanse na realizacje przedsięwzięcia obdarowanego. Obydwie formy wsparcia wynikają przeważnie z założeń marketingowych darczyńców. Wiele firm oraz prywatnych mecenasów kultury finansuje prace restauracyjne nieruchomości zabytkowych kreując w ten sposób swój wizerunek opiekuna zabytków. Sponsorzy liczą z kolei na nieopodatkowaną możliwość promocji marki i reklamę firmy.

Szczególną formą sponsorowania remontów nieruchomości zabytkowych jest od niedawna nieco kontrowersyjne umieszczanie reklam wielkoformatowych na rusztowaniach budowlanych przy odnawianych zabytkach. Przeciwnicy argumentują, że takie reklamy oszpecają i obniżają rangę zabytków, że są brutalną, komercyjną ingerencją w historię i tradycję.[1] Jednak wielkoformatowe banery eksponujące markę lub logo firmy sponsorującej nie zasłaniają na stałe fasady zabytku tylko na czas prac remontowych, spełniając także funkcje ochronne. W normalnych warunkach zakrywanie walorów estetycznych nieruchomości zabytkowych reklamami wielkoformatowymi byłoby niedopuszczalne. Należy zatem stosować tą formę sponsoringu ponieważ daje ona wymierne korzyści zarówno dla ochrony polskich zabytków nieruchomych jak i firm sponsorujących, a zadaniem konserwatora zabytków jest kontrolowanie tej formy finansowania zabytków.

Pozostałe wpisy o budownictwie oraz architekturze:

About the author