Wybitnie licząca się ekonomia

Ekonomia to bardzo znacząca sfera nauki. Jeśli nie istniałaby ekonomia, ludzie nie mieliby wiedzy, jak trzeźwo oszczędzać a nawet jak rozumnie gospodarować. Jeżeli ekonomia by nie istniała, byłoby każdemu bardzo trudno. Ludzie by nie wiedzieli, w jaki sposób rozporządzać rachunkiem oszczędnościowym. Nikt nie miałby zielonego pojęcia, jak zarządzać spółką giełdową. Nie posiadalibyśmy wiedzy nie tylko co oznacza podmiot gospodarujący, lecz przede wszystkim, nie potrafilibyśmy określić nawet, co to jest linia budżetowa. Nie potrafilibyśmy określić, jak rozporządzać kapitałem ludzkim, jak zarządzać rachunkiem oszczędnościowym a także jak poprawnie wydawać pieniądze. Nie mielibyśmy zielonego pojęcia nie tylko co to jest cykliczność rozwoju, czy zagregowana podaż, ale przede wszystkim, nikt nie umiałby określić, co to jest dochód narodowy. Ludzie nie mieliby zielonego pojęcia, jak wykorzystywać fundusze i jak kierować spółką. Nie wiadomo by było nie tylko co to takiego monopol, czy stopa substytucji, ale przede wszystkim, nie mielibyśmy pojęcia nawet, czym jest struktura rynkowa. Ludzie nie mieliby pojęcia, w jaki sposób rozporządzać tym co mamy i jak powinniśmy żyć.

Pozostałe wpisy o budownictwie oraz architekturze:

About the author